Przydatne informacje

Ważne daty

Ważne terminy podatkowe

 • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej
 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych
 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7 (w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie – rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale
 • do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia (wersja elektroniczne) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Ważne terminy księgowe - składki ZUS

 • do 20 dnia każdego miesiąca dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółek osobowych
 • do 15 dnia miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni

Ważne terminy księgowe - roczne zeznania podatkowe

 • PIT-28 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym
 • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok
 • PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca stycznia za rok poprzedni
 • PIT-4R do 31 stycznia
 • deklarację PIT-8AR należy złożyć do końca stycznia za rok poprzedni
 • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Sp. z o.o.

Pon - Pt 8:00 - 16:00

58 681 55 40

602 103 312

biuro@chistowski.pl

ul. Gdańska 29D
83-300 Kartuzy

facebook